Kommunalblad

Sonnys Schaktblad / Snöblad 2,5 meter har en kraftig konstruktion vilket gör att det lämpar sig lika bra till schaktning som till snöröjning. Kommunalbladet kan snedställas eller vändas 360°. Centralbommen kan snedställas åt höger eller vänster. Slitstålet är vändbart och utbytbart.

Som extrautrustning finns: Stödhjul, tandat slitstål och hydraulisk svängning av bladet.

Tekniska Data
Bladets bredd:250 cm
Bladets höjd:52 cm
Vikt:325 kg
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top