Stoker

Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor. Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av ca 1200°c. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Automatisk påfyllning samt automatisk uraskning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.

Förugnen:
Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800°c utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i stokern blir upp till 1200°c. Alla frön (havre, korn, vete mm) har ett naturligt skydd mot värme, därför måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Vid jämn värme håller keramiken i många år utan att spricka. Stokern är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när den kallnar eller blir varm fort.

Behållare:
Behållarna kombineras med våra olika storlekar på förugnar: 24kW, 32kW, 65kW 95kW, 160kW, 250kW, 350kW och 450kW. Behållare på 30 liter och 200 liter saknar omrörare och lämpar sig för spannmål och pellets. 15 liters behållaren är avsedd att anslutas till ett externt bränsleförråd, denna behållare har luftspjäll och buffertrör. 15 liters behållaren passar för eldning av pellets, spannmål och fin flis. Alla övriga behållare har omrörare och passar även för flis och spån. Alla behållare kan förses med automatisk påfyllning från externförråd.

Tekniska Data
 32kW65kW95kW160kW250kW350kW450kW
Anslutning380V/220V380V/220V380V/220V380V/220V380V/220V380V/220V380V/220V
Förbränningstemp.1200°c1200°c1200°c1200°c1200°c1200°c1200°c
Förbr.verk.grad91%91%91%91%91%91%91%
Effekt Träpellets32kW65kW95kW160kW250kW350kW450kW
Effekt Flis25kW50kW90kW120kW190kW260kW350kW
Effekt Havre18kW35kW80kW100kW150kW170kW250kW
Effekt Korn10kW25kW50kW60kW90kW100kW150kW
Effekt Vete8 kW15kW35kW40kW60kW70kW100kW
Skorstensdrag1-1,5mm vp1-1,5mm vp1-1,5mm vp1-1,5mm vp1-1,5mm vp1-1,5mm vp1-1,5mm vp
Längd förugn385 (+ 25)585 (+ 25)785 (+ 25)785 (+ 25)785 (+ 25)785 (+ 25)885 (+ 25)
Bredd förugn450475560 (+ 150)560 (+ 150)560 (+ 150)560 (+ 150)660 (+ 150)
Höjd förugn405445525525525525525
Minsta pannhål185x185235x235430x445 (285x285)430x445 (BxH)430x445 (BxH)530x445 (BxH)530x445 (BxH)

 

Tekniska Data
 15 L30 L200 L240 L600 L640 L1000 L
Längd870+ugn740+ugn740+ugn1180+ugn1590+ugn1600+ugn2000+ugn
Bredd7007007007007008301200
Höjd1360-2500920-12201030-13301030-13301230-15301200-18001200-1800
Totalhöjd med öppen lucka--1860-21601630-19301880-21802200-28002200-2800
Höjd till centrum på ugn210-1350210-510210-510210-510210-510310-610310-610

Eltändning är extrautrustning och förlänger längdmåttet med 200mm på samtliga behållare

 

Jämförelsetabell bränslen / Energiinnehåll
 Fukthalt %Energi / EnhetVolymvikt Kg/m³
Elektriskt 10 000kWh 10 000kWh 
Olja 1m³ ca 10 000kWhca 900
Hackad Halm 2,5 ton20ca 10 000kWhca 100
Björkved 9m³30ca 10 000kWhca 450
Träpellets 2,1 ton8ca 10 000kWhca 650
Flis 1m³35ca 600kWhca 250
Havre 2,5 ton15ca 10 000kWhca 550
Korn 2,4 ton15ca 10 000kWhca 700
Vete 2,3 ton15ca 10 000kWhca 800

 

Hur beräknar jag mitt energibehov?
Generellt brukar man beräkna effektbehovet till 70W/m². Det betyder att för ett hus på 170m² med bra isolering och normal takhöjd skulle det fordras 11,9kW. Detta varierar naturligtvis beroende på isolering samt takhöjden på huset mellan 50-100W/m².

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top